Peter Ahlgren

Viktklass:

Personbästa RAW TÄVLING:           

 

Personbästa RAW TRÄNING:        

 

Personbästa utrustning TÄVLING:    160,0 KG

 

Personbästa utrustning TRÄNING:      

 

 

Mål med träningen:

 

 

 

Främsta merit: